Noormarkun Käsityöt – Norrmark Slöjd – Norrmark Handicraft

30,00 

Maire Gullichsen (1907–1990) ja Bertel Gardberg (1916–2007) perustivat taideteollisuusyritys Noormarkun Käsityöt vuonna 1961. Maire Gullichsenin tavoitteena oli säilyttää käsityötaitoja kotiseudullaan sekä edistää laadukkaiden taideteollisuustuotteiden valmistusta Suomessa.

Noormarkun Käsitöiden pienesineissä, huonekaluissa, takorautatuotteissa ja kudonnaisissa perinteiset käsityötaidot yhdistyivät moderniin muotoiluun. Yrityksen tunnetuimpia tuotteita ovat Bertel Gardbergin suunnittelemat pienesineet, Nanny Stillin kyntteliköt ja Kristian Gullichsenin Vanikka-huonekalusarja. Anna-Maija Jaatisen pystynaulakko ja Ben af Schulténin syöttötuoli Ben siirtyivät yrityksen toiminnan päätyttyä Artekin tuotevalikoimaan.

Julkaisu ja Porin taidemuseon näyttely esittelevät Noormarkun Käsitöiden tarinan yrityksen perustamisesta aina sen toiminnan lopettamiseen vuoteen 1976 asti. Julkaisu on suomen- ja ruotsinkielinen kirja englanninkielisin tiivistelmin. Kirjan toteutus ja näyttelyn taustatutkimus on tehty Svenska Kulturfonden i Björneborgin tuella.

Julkaisu liittyy Porin taidemuseon näyttelyyn Noormarkun Käsityöt - Norrmark Slöjd, 30.4.-26.9.2021.

NOORMARKUN KÄSITYÖT  .  NORRMARK SLÖJD  .  NORRMARK HANDICRAFT

Julkaisija | Utgivare | Published by
Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum, 2021  

Porin taidemuseon julkaisuja 165 | Björneborgs konstmuseums publikationer 165 | Pori Art Museum Publications 165   

Porin taidemuseon tutkimuksia 11 | Björneborgs konstmuseums undersökningar 11 | Pori Art Museum studies 11  

ISSN 0359-4327  ISSN 1795-3316 (TUTKA)  
ISBN 978-952-5648-84-3

Kieli | Språk | Language
Suomi, Svenska, English summary

Toimitus | Redaktion | Editor  Anni Saisto

Kirjoittajat | Författare | Authors  
Kirsi Gullichsen, Leif Jakobsson, Sanna Oikarinen, Anni Saisto

Graafinen suunnittelu | Grafisk formgivning | Graphic design  
Kati Kunnas-Holmström  

Kuvatoimitus | Bildredigering | Image editors
Kati Kunnas-Holmström, Sanna Oikarinen, Anni Saisto

Kuvankäsittely | Bildbehandling | Image processing
Jan Eerala, Kati Kunnas-Holmström

Käännökset | Översättningar | Translations  
Camilla Ahlström-Taavitsainen, Anna Niilekselä

Oikoluku | Stavningskontroll | Proofreading  
Simo Rissanen  

Kannen kuvat | Omslagsfoton | Cover Photography
Erkki Valli-Jaakola
Mairea-säätiö | Mairea-stiftelsen | Mairea Foundation
Noormarkun Käsitöiden arkisto, Satakunnan Museo | Norrmark Slöjds arkiv, Satakunta Museum | The Archives of Norrmark Handicraft, Satakunta Museum

Valokuvat | Fotografier | Photographs
Alvar Aalto -museo | Alvar Aalto -museet | Alvar Aalto Museum:  Matti Halmeenpää, Max Petrelius, Pietinen, Pressfoto, Seppo Saves
Designmuseo | Designmuseet | Design Museum
Hagelstam & Co  
Havi Oy
Mairea-säätiön arkisto | Mairea-stiftelsens arkiv | Mairea Foundation Archives Noormarkun käsitöiden arkisto, Satakunnan Museo | Norrmark Slöjds arkiv, Satakunta Museum | The archives of Norrmark Handicraft, Satakunta Museum Kati Kunnas-Holmström
Dan von Koskull
Erkki Valli-Jaakola

Paino | Tryckeri | Printed by
Plusprint Oy, Pori 2021

© Porin taidemuseo, kirjoittajat ja kuvaajat | Björneborgs konstmuseum, författarna och fotograferna | Pori Art Museum, writers and photographers

Näyttely | Utställning | Exhibition  
NOORMARKUN KÄSITYÖT . NORRMARK SLÖJD
Projektihuone | Projektrum | Project Room 30.04.2021–26.09.2021

Museonjohtaja | Museidirektör | Museum director
Anni Venäläinen

Näyttelytyöryhmä | Utställningens arbetsgrupp | Exhibition working group
Kati Kunnas-Holmström, Sanna Oikarinen, Anni Saisto

Lainaajat | Långivare | Loaners
A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Designmuseo | Designmuseet | Design Museum, Camilla Ahlström-Taavitsainen, Jonas Forth, Jonas & Kati Gestranius,  Kaija Ikävalko, Marko Jylli, Carina & Dan von Koskull, Sinikka & Reijo Kunnas, Heikki Laine, Mairea-säätiö | Mairea-stiftelsen | Mairea Foundation, Kauno Perttula, Satakunnan Museo | Satakunta Museum, yksityishenkilöt | privatpersoner | private persons

Näyttelygrafiikka | Utställningsgrafik | Exhibition graphics
Kati Kunnas-Holmström

Tekninen suunnittelu | Teknisk planering | Technical planning
Henri Smura

Tekninen toteutus | Teknisk genomförande | Technical construction
Henri Smura, Jaakko Vallemaa, Max Meusel, Mari Ojala

Kuljetukset | Transport | Transportation
Erkki Valli-Jaakola

Kirjan toteutus ja näyttelyn taustatutkimus on tehty Svenska Kulturfonden i Björneborgin tuella.
Boken och bakgrundsresearchen för utställningen har fått ekonomiskt understöd av Svenska Kulturfonden i Björneborg.
The research for the exhibition and the publication were funded by Svenska Kulturfonden i Björneborg (The Swedish Cultural Fund in Pori).

7 varastossa

Tuotetunnus (SKU): 511042 Osasto:

Lisätiedot

Paino 0,6 kg (kilogramma)