Tietosuojaseloste

PORIN KAUPUNKI
TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä Porin kaupunki

 

PL 121

28101 Pori

käyntiosoite: Hallituskatu 12

sähköposti: kirjaamo@pori.fi

puh. 02 621 1100

Rekisterin vastuuhenkilö ICT-yksikön vt. päällikkö Ilkka Manninen

 

ilkka.manninen@pori.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Vt. rahoitusjohtaja Lauri Kilkku

 

lauri.kilkku@pori.fi

Tietosuojavastaava

 

tietosuojavastaava@pori.fi

Rekisterin nimi ja muoto Rekisterin nimi

 

Verkkokauppa ja verkkomaksaminen

Rekisterin muoto

 

☒ sähköinen

☐ manuaalinen

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste Porin kaupungin verkkokaupan kautta asiakas voi ostaa tuotteita tai palveluita ja maksaa ne verkkomaksuina. Verkkomaksuliittymän kautta välitetään eri järjestelmistä välitettyjä verkkomaksuja verkkomaksupalveluun.

 

Henkilötietoja kerätään mm. tuotteiden toimittamisen, maksujen oikean kohdistamisen, asiakkaan ja/tai asiakkaan ilmoittaman henkilön tunnistamisen sekä raportoinnin vuoksi.

Ohjelmiston käyttäjistä kerätään tietoja käyttöoikeuksien määrittelemiseksi sekä käytön valvomiseksi. Ohjelmisto luo henkilötietoja sisältäviä lokitietoja ohjelmiston käyttöhistorian ja ongelmatapausten selvitystarpeita varten.

Käsittelyn oikeusperusteena on asiakassuhteesta syntyvä sopimus.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen luokittelu Mahdollisia rekistereihin tallennettavia henkilötietoja ovat:

 

Yleinen asiakasrekisteri: asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, käyttäjätunnus ja suoramarkkinointilupa.

Tilausrekisteri: Yhteystiedot, tilatut tuotteet.

Ilmoittautumiset: Ilmoitettavan nimi, yhteystiedot, terveydentila (allergiat ja muut rajoitteet), huoltajan tiedot.

Postituslistat: Sähköpostiosoite.

Sisältää erityisluonteisia tai lasten henkilötietoja

 

x Sisältää erityisluonteisia henkilötietoja

x Sisältää lasten henkilötietoja

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Maksutapahtumia liittymien kautta välittävät ulkoiset järjestelmät, jotka ovat integroituneet verkkokauppaan. Pääsääntöisenä tietolähteenä ovat verkkokaupan asiakkaat tehdessään tilauksia, ilmoittautumisia ja maksaessaan verkkomaksujaan.
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterin pitäjän muihin järjestelmiin, mikäli tiedon pitää palautua osaksi maksetun palvelun prosessia. Maksutiedot välitetään maksujärjestelmään Suomi.fi-maksuna. Tilauksen maksamisen yhteydessä maksujärjestelmään välitetään asiakkaan yhteystietoja ongelmatilanteiden ja maksujen palauttamisen helpottamiseksi.

Tietojen säilytysaika Henkilö- ja tilaustiedot säilytetään järjestelmässä, kunnes ne poistetaan asiakkaan sitä pyytäessä, automaattisesti tiedot poistuvat vuoden kuluttua tilauksesta. Sähköiset kuittihistoriat säilytetään, kunnes poistot tehdään manuaalisesti, mutta kuitenkin vähintään kuusi vuotta.
Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi ☐ Sisältää automatisoitua päätöksentekoa
Rekisterin suojauksen periaatteet Ohjelmiston ylläpito on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä käyttäjäryhmäkohtaisin käyttöoikeuksin. Tietokannassa olevat tiedot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja tiedon käsittely on rajattu vain verkkokauppajärjestelmän käytettäväksi. Levyille tallennetut tiedot on suojattu käyttöjärjestelmätason käyttöoikeuksin. Kaikki tietoliikenne järjestelmäntoimittajan järjestelmien sekä verkkokaupan ja maksupalveluntarjoajan välillä tapahtuu SSL-suojattuna.

 

Verkkokauppapalvelimen huoltoyhteys on sallittu vain palvelin- ja järjestelmätoimittajille. Ohjelmiston toimittajalla on täysi pääsy kaiken kerätyn tiedon tarkasteluun ja poistamiseen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys. Ohjeet pyynnön tekoon löytyvät sivulta www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 

a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

b) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Valitusoikeus Rekisterissä olevalla  henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.